Regeringen har en plan: den vil splitte Danmark ad

På min færd gennem uddannelsessystemet er jeg blevet tudet ørene fulde med, at Danmark i fremtiden skal leve af viden og konkurrere på uddannelse. Der er andre mennesker rundt om i verden, der står klar til at varetage de ufaglærte jobs og de kan konkurrere på lønnen. Danske børn og unge skal altså have rammerne og mulighederne for at kunne uddanne sig, være kreative og innovative.

Så forstår jeg bare ikke, hvorfor vi har en regering, der netop nu er i færd med at forhandle gymnasiereform og stædigt fastholder, at adgangskravet for at komme på gymnasiet skal være et gennemsnit på 4 i dansk og matematik. Et karakterkrav på 4 vil ifølge en analyse fra Den Sociale Kapitalfond ramme socialt skævt, da det vil afskære 50 procent af børnene fra ufaglærte hjem at komme på gymnasiet. For børn, der har mindst en forælder med en lang videregående uddannelse gælder det kun 10 procent.

Dykker vi yderligere ned i tallene – i en anden analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd –  er det særligt unge med etnisk minoritetsbaggrund, der vil blive ramt af karakterkravet. 27 procent af de indvandrere og efterkommere, der bliver studenter har ikke et gennemsnit på 4 fra folkeskolen. Det er vel at mærke ikke dem, der dropper ud, der ikke lever op til karakterkravet – det er også dem, der rent faktisk kommer ud på den anden side og får studenterhuen.

Nu er lykken jo ikke at komme i gymnasiet, men vi lever i et land, der på papiret skal kunne bryde uligheden og tilbyde sine borgere reelle lige muligheder – det er på tide at det også gør sig gældende i praksis. Også i uddannelsessystemet.

På Folkemødet sidste år fortalte Lars Løkke om et helt fantastisk land, der ”først og fremmest [er]et mulighedernes land” – han talte naturligvis om Danmark og landets statsminister har da også haft stor glæde af at vokse op i mulighedernes land, for som han også sagde på Folkemødet:  ”Det har jeg selv mærket, når jeg uddannelsesmæssigt har kunne flytte mig fra de syv år, som min mor fik lov at gå i skole her på Bornholm, til at blive den første akademiker i min familie”.

Tillykke kære Lars, du nåede din drøm – men om jeg begriber, hvorfor i alverden du har en interesse i at spænde ben for de unge mennesker, der i dag har mod på at uddanne sig til gavn for både dem selv og samfundet!

Det har nogle helt alvorlige konsekvenser for Danmarks fremtid og ikke mindst for landets sammenhængskraft, hvis vi afskærer bestemte befolkningsgrupper fra at gå på gymnasiet.

Egentlig så jeg helst ikke, at der var et karakterkrav for at komme på gymnasiet, men eftersom der er vedtaget et karakterkrav på 02 for at komme ind på en erhvervsuddannelse, så må karakterkravet for at komme på gymnasiet også være på 02. At have et karakterkrav på 02 på erhvervsuddannelser og 4 på gymnasiet vil være et helt tydeligt signal om, at nogle uddannelser er bedre end andre. Det er ikke sandt og det gavner intet andet end uddannelsessnobberiet.

Indlægget er bragt på min blog på Jyllands-Posten.
Udgivet i I medierne

Samira Nawa Amini

Jeg er radikal, fordi jeg brænder for et samfund baseret på medborgerskab, medmenneskelighed og demokratiske værdier.

Kontakt

Samira Nawa Amini
samiranawa@gmail.com
tlf 61 60 74 08