Mangfoldighed styrker

Danmark skal være et land, der kan rumme alle sine borgere. Et samfund, hvor mennesker med forskellig hudfarve, kultur, sprog, religiøs og seksuel orientering kan mødes, er et stærkt samfund. Derfor vil jeg arbejde for, at rummelighed og mangfoldighed er ord, der beskriver det danske samfund.

Asylansøgere skal have bedre vilkår, når de kommer til Danmark og i deres første tid i landet. Det skal være lettere at blive familiesammenført som flygtning, og vi skal især sikre, at børn har mulighed for at blive sammenført med deres forældre. Asylansøgerne skal ikke frygte for deres familiers liv, mens de forsøger at tilpasse sig livet i Danmark.

Vi skal i Danmark til stadighed bekæmpe hadforbrydelser i alle afskygninger. Det danske samfund skal være et åbent og tolerant samfund, hvor alle bliver behandlet lige uden skelnen til seksuel, religiøs, kulturel eller politisk overbevisning. Jeg vil arbejde for forbedrede vilkår for transkønnede og homoseksuelle, der ikke skal diskrimineres hverken i arbejdslivet, bylivet eller andre steder, hvor hadforbrydelser og diskrimination kan finde sted.

Jeg vil kæmpe for:

  • At afskaffe 24-årsreglen – en regel som fratager danske borgere retten til ægteskab og familieliv.
  • At sætte fokus på aktivt medborgerskab i folkeskolen. Børn skal gennem undervisningen lære at respektere hinandens forskellige baggrunde og holdninger, vigtigheden af demokratisk deltagelse samt aktivt introduceres til foreningslivet f.eks. gennem ”foreningspraktik”.
  • At bekæmpe hadforbrydelser og diskrimination af transkønnede og homo- biseksuelle.

Samira Nawa Amini

Jeg er radikal, fordi jeg brænder for et samfund baseret på medborgerskab, medmenneskelighed og demokratiske værdier.

Kontakt

Samira Nawa Amini
samiranawa@gmail.com
tlf 61 60 74 08