Øget beskæftigelse

Den høje arbejdsløshed er Danmarks største udfordring lige nu. Det er både et problem for den enkelte, som ikke bliver en del af et arbejdsfællesskab og får styrket sine faglige kompetencer, og for samfundet, som ikke får skabt tilstrækkelig vækst og fremdrift.

Langt de fleste arbejdsløse er ikke som ‘Dovne Robert’. De drømmer om at kunne komme ud og tage deres tørn for samfundet. Langtidsledighed kan nedbryde deres selvtillid og resultere i depressioner og stress. Særligt de unge nyuddannede mangler at få foden indenfor på arbejdsmarkedet, og derfor skal vi gøre en markant indsats for at komme dimittendledigheden til livs.

Desuden står vi overfor en udfordring med, at mange ældre inden for få år vil på pension, og derfor er vi nødt til at øge arbejdsstyrken og skabe vækst, hvis vi vil bevare vores høje velfærdsniveau.

Jeg vil øge beskæftigelsen ved:

  • At gøre vores virksomheder mere konkurrencedygtige ved at styrke rammebetingelserne for erhvervslivet og gøre det lettere og mere attraktivt at lave investeringer i Danmark.
  • At tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor vi mangler arbejdskraft, fx på de naturfaglige og maritime uddannelser.
  • At satse på grønne investeringer. Danmark er et af verdens førende lande, når det kommer til at satse på klima, miljø og grøn teknologi. Det er der masser af arbejdspladser i, fx gennem udvinding af vedvarende energikilder, energivenlig isolering af bygninger og huse, energieffektiviseringer, udbygning af den kollektive infrastruktur samt frembringelse af ny, grøn teknologi.
  • At gøre det muligt for jobcentrene at yde ekstra indsatser over for ledige dimittender, så disse ikke permanent falder ud af arbejdsmarkedet.
  • At fokusere arbejdsmarkedsindsatsen omkring de personer, som har brug for noget ekstra for at komme i arbejde. Dette skal desuden være med til at sikre et rummeligt arbejdsmarkedet, hvor vi undgår et skævt Danmark.
  • At styrke voksen- og efteruddannelse. Det er vigtigt, at vores arbejdsstyrke er uddannet til at tage de job, der er. Det gælder særligt de ufaglærte og faglærte, som oplever stor arbejdsløshed, fordi deres job bliver nedlagt og flytter til udlandet. Derfor skal vi give dem mulighed for kompetenceløft, så de får mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
  • At sikre ordentlig digital infrastruktur i landdistrikterne. Det skal ske ved at sikre bredbånd og internet i hele landet.

Samira Nawa Amini

Jeg er radikal, fordi jeg brænder for et samfund baseret på medborgerskab, medmenneskelighed og demokratiske værdier.

Kontakt

Samira Nawa Amini
samiranawa@gmail.com
tlf 61 60 74 08