Børnene er Danmarks fremtid, og vi har ikke råd til at lade dem sejle deres egen sø

Om et par måneder skal min knap tre-årige søn begynde i børnehave. Overgangen til børnehave kommer til at blive rigtig hård for ham, for han kommer fra en dagpleje, hvor han er vant til, at der er 2-4 børn og 1 voksen. Han er vant til voksentid, tryghed og omsorg.

Det vil altid være hårdt for et tre-årigt barn at skulle vænne sig til nye rammer, nye voksne og nye børn – men dér, hvor det for alvor kan blive hårdt og decideret nedbrydende er, hvis barnet oven i købet bliver frarøvet trygheden og omsorgen.

At pædagogerne er veluddannede og dygtige til deres job hersker der ingen tvivl om – problemet opstår, når der i visse tilfælde ikke er tilstrækkeligt personale. Når en pædagog oplever at stå alene med 50 børn på en legeplads og når pædagoger på et tidspunkt i løbet af dagen oplever at være alene med gennemsnitligt 17 børn, så har vi som samfund ikke bare svigtet børnene – vi har også svigtet pædagogerne og spillet hasard med Danmarks fremtid.

Børn fra ressourcestærke hjem har bedre odds for at klare sig. De oplever måske at få omsorgen i hjemmet og kan derfor bedre tage fra, når de bliver udsat for svigt. Eller måske sørger deres forældre for, at de kommer i privat pasning, hvor der, mod en lidt højere betaling, er færre børn pr. voksen.

Men tilbage står så børnene fra ressourcesvage hjem, og lige dér – i netop de barndomsår – hvor samfundet har muligheden for at skabe mønsterbrydere og lægge solide grundsten for vores fremtidige samfundsborgere, så svigter vi. Og om 15-20 år vil politikerne diskutere, hvad vi skal gøre ved stigningen i kriminalitet, manglende uddannelse og lav demokratisk deltagelse.

Den tidlige indsats kan være altafgørende og det er vigtigt at huske på, at investeringer i vores børn er investeringer i fremtiden.

Minimumsnormeringer er vejen frem – det kan ikke være rigtigt, at der i 2014 var 6,5 børn pr. voksen i vuggestuen og 11,8 børn pr. voksen i børnehaven. Vores børn har ret til den nødvendige omsorg, pleje og opmærksomhed og BUPL vurderer, at for at kunne tilbyde børnene det, så er der skal der minimum være 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn.

Det er altafgørende, at vi som samfund klart og tydeligt investerer i vores børn, fordi det giver et uvurderligt afkast. Desværre kan man konstatere, at mange kommuner over en årrække har skåret ned på antallet af personale i daginstitutionerne – og det kalder på en politisk reaktion fra Christiansborg. Her er minimumsnormeringer en nødvendig og holdbar løsning, der både sikrer personalet ordentlige arbejdsvilkår, forældrene tryghed og ikke mindst børnenes trivsel.

Børnene er Danmarks fremtid, og vi har ikke råd til at lade dem sejle deres egen sø.

 

Indlægget er bragt på min blog på Jyllands-Posten.

Udgivet i I medierne

Samira Nawa Amini

Jeg er radikal, fordi jeg brænder for et samfund baseret på medborgerskab, medmenneskelighed og demokratiske værdier.

Kontakt

Samira Nawa Amini
samiranawa@gmail.com
tlf 61 60 74 08